Novosti

Strucni seminar Djeca bez pratnje ztve trgovanja ljudima i trazitelji azila

25.11.2016. Centar za zene zrtve rata ROSA u partnerstvu s britanskom pravnickom organizacijom AIRE CENTAR, Irskim fakultetom Univeristy Colledge of Corke i belgiskom organizacijom Child Circle organizirao je 24.-25. studenog 2016. hotelu Dubrovnik u Zagrebu strucni seminar „Djeca bez pratnje zrtve trgovanja ljudima i trazitelji azila".
Strucni seminar je fokusiran na mehanizme na europskom i nacionalnom nivou koji se ticu zaštite djece bez pratnje trazitelje azila i zrtve trgovanja ljudima. Dogadjaj je za cilj imao razmjenu iskustava i širenja znanja pravnih i drugih strucnjaka/inja i organizacija koje rade s djecom bez pratnje. Sadrzajem seminara se podrzao razvoj kapaciteta pravnih strucnjaka i strucnjakinja te organizacija koje rade s djecom bez pratnje kao trazitelja azila ili zrtava trgovanja ljudima, na nacin da je ukljucio:

1. Identificiranje i planiranje problema koji se pojavljuju u sudskim procesima koji se odnose na djecu koja su odvojena od roditelja ili im prijeti razdvajanje: Razumijevanje pravnih, proceduralnih i prakticnih pitanja koja se javljaju u postupku.
2. Od nacionalnog do medjunarodnog: U kojoj situaciji slucaj podnijeti pred europske ili druge medjunarodne mehanizme: kako se ti slucajevi razvijaju i s kojima akterima?
3. Usporedjivanje i razlikovanje Europskih i medjunarodnih mehanizama: Europski sud za ljudska prava, Europski odbor za socijalna prava, Fakultativni protokol 3. UN Konvencije o pravima djeteta.
4. Osiguravanje multidisciplinarnog pristupa kako bi se osiguralo postizanje odgovarajucih rezultata.

Ovaj strucni seminar organiziran je u sklopu projekta Djeca bez pratnje u sudskim procesima (Separated Children in Judicial Proceedings) koji za cilj ima izgradnju kapaciteta pravnih strucnjaka i strucnjakinja kako bi postali svjesniji potrebe za uspostavljanjem sustava pravde usmjerenog na potrebe djece u svim sudskim procesima koji se ticu djece bez pratnje. Ovaj projekt takodjer za cilj ima doprinijeti prijenosu znanja i alata pravnim strucnjacima i strucnjakinjama (ali i ostalim strucnim osobama u institucijama i organizacijama civilnog društva) kako bi u svom postupanju primarno vodili racuna o najboljem interesu djeteta.
Djeca koja su odvojena od jednog ili oba roditelja (ili drugih clanova obitelji) ukljucena su u mnoge sudske procese, kao naprimjer djeca u drzavnoj skrbi, djeca u obiteljskim sporovima koji ukljucuju odredjivanje pritvora, kontakt i preseljenje, medjunarodne otmice djece, maloljetni tarzitelji azila, zrtve trgovine ljudima, djeca odrasle zrtve trgovanja ljudima, djeca koja su zatocena, djeca zatocenih roditelja, djeca ciji roditelji se suocavaju ili su vec odvojeni od djece iz financijskih razloga, djeca smještena u ustanovama socijalne skrbi iz razloga skrbi, zdravstva ili invaliditeta (usp clanka 14. UNCRPD, - ratificirano od EU). Pravni konteksti mogu biti vrlo razliciti, ali dozivljaj za djecu je cesto isti: svi su pogodjeni stvarnom ili prijetecom odvojenosti od njihovih clanova obitelji. Bilo da su zrtve sukoba izmedju roditelja ili djeca bez pratnje trazitelji azila koji bjeze od gradjanskog rata oni imaju zajednicku karakteristiku. To je ono što ih cini tako ranjivom skupinom.
Ciljana publika: Pravni strucnjaci/strucnjakinje i suci/sutkinje iz Hrvatske, organizacije koje pruzaju podršku djeci bez pratnje kroz sudske procese, strucnjaci i strucnjakinje koji su dio multidiciplinarnog sustava pravde usmjerenog na djete, organizacije ukljucene u europske i medjunarodne sudske procese, dionici na razini EU i regije ukljuceni u pravni sustav usmjeren na djecu usmjereni, Ured Pravobraniteljice za djecu, pravni strucnjaci teoreticari.

Govornice i govornice na skupu: Prof. dr.sc. Davor Derencinovic (Pravni fakultet u Zagrebu), Doc. dr. sc. Ivana Milas Klaric (Pravobraniteljica za djecu), Branko Socanac (Ured Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina), Marija Crnkovic (Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba), sutkinja Lana Peto Kujundzic (Zupanijski sud u Zagrebu), Marija Cvejic (NVO Atina, Beograd), Tomislav Ramljak (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka), Sanja Bezbradica Jelavic (odvjetnica), Gordana Babic (Dom za odgoj djece i mladezi Zagreb - Dom Dugave), Elizabeta Ivicevic Karas (Pravni fakultet u Zagrebu), Mirjana Vergas (UNHCR), Sani Mršic Basta (odvjetnica), Ivana Akmadza (MUP), Martina Tomic Latinac (UNICEF), Nikica Hamer Vidmar (Ministarstvo pravosudja), Vanda Bozic (Pravni fakultet u Zagrebu), Nuala Mole (AIRE Centre), Maria Hennessy (Univercity Cork), Markella Papndou (AIRE Centre), Rebecca O‘ Donnell (Child Circle), sutkinja Branka Zigante Zivkovic (Visoki prekršajni sud), Jasna Botica Lozjanin (Centar za socijalnu skrb Maksimir), Mario Diklic (Hrvatski crveni kriz), Marijana Senjak (Hrvatski pravni centar) kao i suci i odvjetnici i organizacije ukljucene u pruzanje podrške djeci bez pratnje, socijalni/e radnici/e & pratitelji.

 

› arhiva novosti