Aktivnosti u suradnjis drugim organizacijama

WAVE — Women Against Violence Europe

Dosta je ratova

Europska feministička inicijativa za drugačiju Europu