Godišnji izvještaji

2022

Godišnji izvještaj za 2022. godinu (PDF, 5.3 MB)

2021

Godišnji izvještaj za 2021. godinu (PDF, 5.7 MB)

2020

Godišnji izvještaj za 2020. godinu (PDF, 8.3 MB)

2019

Godišnji izvještaj za 2019. godinu (PDF, 17.5 MB)

2018

Godišnji izvještaj za 2018. godinu (PDF, 13 MB)

2017

Godišnji izvještaj za 2017. godinu (PDF, 4,6 MB)

2016

Godišnji izvještaj za 2016. godinu (PDF, 6,5 MB)

2015

Godišnji izvještaj za 2015. godinu (PDF, 19 MB)

Izvještaj o obavljenom revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu (PDF, 1.2MB)

2014

Prihodi: 810.732,00 kn, rashodi: 867.154,00 kn

Evropska unija IPA / Autonomni ženski centar, Beograd „Udruženim naporima - K novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja“ (398.734,68 kn); Heart and Hand Fund, „Institucionalna podrška za Centar za žene žrtve rata-ROSA i Koordinaciju ženskih grupa SEKA“ (49.667,33 kn); Heart and Hand Fund, „Ženski sud - feministički pristup pravdi“ (2.400,00 kn); Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: „Podrška sudjelovanju inozemnih stručnjaka/inja u događanjima koje organiziraju udruge u Republici Hrvatskoj u 2014. godini“ (3.076,50 kn); Mediterranean Women's Fund: „Institucionalna podrška“ 2014./2015. (30.484,00 kn); European Women's Lobby: „Djelujmo protiv silovanja! Koristimo Istambulsku konvenciju“ (6.030,68 kn); Global Fund for Women: „Institucionalna podrška“; (112.980,00 kn), Global Fund for Women, Catapult, „PETRA Mreža nevladinih organizacija za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama (88.800,00 kn); Ured Vlade RH za udruge: „Ostvarimo prava! Rana pravna intervencija u slučajevima trgovanja ljudima“ (14.700,14 kn); Ured Vlade RH za udruge: „Udruženim naporima - K novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja“ 2014./2015. (51.908,35 kn); Ured Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: „Program podrške ženama koje su preživjele trgovanje ljudima i organizacijama civilnog društva u lokalnoj zajednici“ (20.000,00 kn); Ministarstvo vanjskih poslova (250.000,00 kn); HEP – Hrvatska elektroprivreda (10.000,00 kn); Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: (25.000,00 kn); Veleposlanstvo SAD-a: „Koordinirani napori prema ekonomskom osnaživanju žena“ 2013./2014. (40.612,00 kn); Grad Zagreb, Ured gradonačelnika: sufinanciranje dvogodišnjeg EU projekta “Udruženim naporima - K novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja” 2013./2014. (50.000,00 kn); Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Program podrške ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje (trgovanje ženama, silovanje, silovanje u ratu, prostituciju“ (25.000,00 kn); Autonomna ženska kuća Zagreb, uplata po projektnoj suradnji (15.000,00 kn); donacije građanki i građana (12.600,00 kn)

2013

Prihodi: 1.178.476 kn, rashodi: 1.133.427 kn

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: “Insitutucionalna podrška”, III godina (299.200,00 kn); Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: „Trošak sudjelovanja na radionici GivenGain“ (3.151,00 kn); Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: „Osnaživanje mreža organizacija civilnog društva u Srbiji prijenosom znanja, vještina i iskustava organizacija civilnog društva u Hrvatskoj u procesima pridruživanju EU te razvoj dijaloga s javnim i državnim institucijama“ (150.000,00 kn); Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: “NORMA – program podrške ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje” (30.000,00 kn); Grad Zagreb, Ured gradonačelnika: sufinanciranje dvogodišnjeg EU projekta “Udruženim naporima - K novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja” 2013./2014. (50.000,00 kn); Zagrebačka županija: “Podrška ženama koje su preživjele rodno utemljeno nasilje: silovanje, trgovanje ljudima i prostituciju“ (5.000,00 Kn); Ured Vlade RH za udruge, sufinanciranje dvogodišnjeg projekta “Ujedinjenim naporima - K novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja” (103.449,60 kn); Ured Vlade RH za ljudska prava: „Podrška ženama koje su preživjele trgovanje ljudima i koordinacija PETRA Mreže“ (30.000,00 kn); Evropska unija IPA / Autonomni ženski centar, Beograd: “Udruženim naporima - K novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja” 2012./2013. (349.238,00 Kn), Heart and Hand Fund, “Insitutucionalna podrška za Centar za žene žrtve rata-ROSA i Koordinaciju ženskih grupa SEKA“ (51.109,18 kn), Global Fund for Women: “Institucionalna podrška” 2012./2013. (165.000,00 Kn); Mediterranean Women's Fund: “Program protiv trgovanja ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja” 2012./2013. (36.500,00 Kn), Veleposlanstvo SAD-a: „Koordinirani napori prema ekonomskom osnaživanju žena“ 2013./2014. (40.612,00 kn); Evropska Unija, IPA 2009 - Civil Society Facility / Autonomni ženska centar, Beograd: „K socijalnoj koheziji - utjecaj na politike socijalnog uključivanje za višestruko marginalizirane grupe žena i žrtve nasilja“ (47.278,71 kn)

2012.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: “Insitutucionalna podrška”, II godina (299.200,00 kn); Švicarsko veleposlanstvo: “Podizanje svijesti o problemu trgovanja ženama – brošura s relevantnim podacima za široku javnost i leci za žene koje su preživjele trgovanje ljudima” (20.000,00 Kn); Evropska Unija, IPA 2009 - Civil Society Facility / Autonomni ženska centar, Beograd: „K socijalnoj koheziji - utjecaj na politike socijalnog uključivanje za višestruko marginalizirane grupe žena i žrtve nasilja“ (205.708,70 Kn); Ured Vlade RH za udruge: sufinanciranje projekta „K socijalnoj koheziji - utjecaj na politike socijalnog uključivanje za višestruko marginalizirane grupe žena i žrtve nasilja“ (35.427,75 Kn); Ured Vlade RH za ljudska prava: „Pomoć žrtvi trgovanje ljudima“ (3.715,18 Kn), „Osvještavanje javnosti o trgovanju ženama putem rada u lokalnim zajednicama i pružanjem podrške ženama“ (40.000,00 Kn), Heart and Hand Fund: „Institucionalna podrška“ (27.000,00 Kn), Zagrebačkaa županija: “Podrška ženama koje su preživjele rodno utemljeno nasilje: silovanje, trgovanje ljudima i prostituciju“ (5.000,00 Kn); Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: “NORMA – program podrške ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje” (30.000,00 Kn); Mediteranski fond: “Program protiv trgovanja ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja” (36.500,00 Kn), Global Fund for Women: “Institucionalna podrška” (165.000,00 Kn); Evropska unija: “Ujedinjenim naporima - Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja” 2012./2013. (349.238,00 Kn).

2011.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: “Insitutucionalna podrška”, I godina (299.200,00 kn); Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: “Program prevencije i podrške ženama koje su preživjele seksualno nasilje u prostituciji i trgovanju ljudima” (25.000,00 Kn); Evropska Unija, IPA 2009 - Civil Society Facility / Autonomni ženski centar, Beograd: „K socijalnoj koheziji - utjecaj na politike socijalnog uključivanje za višestruko marginalizirane grupe žena i žrtve nasilja“ (209.459,00 Kn); European Women's Lobby: „Studija za identifikaciju i mapiranje postojećih podataka i izvora o seksualnom nasilju protiv žena“ (7.200 Kn); Evropska Unija, IPA / Autonomna ženska kuća Zagreb: „Podrška socijalnoj uključenosti i integraciji žena koje su preživjele obiteljsko nasilje i druge oblike rodno utemeljenog nasilja, na tržište rada“ (125.100,00 Kn); Zagrebačka županija: „Program prevencije i podrške ženama koje su preživjele seksualno nasilje u prostituciji i trgovanju ljudima“ (5.000,00 Kn); Heart and Hand Fund: „Institucionalna podrška“ (25.000,00 Kn); Care International NWB: „Koordinacija anti-trafiking aktivnosti i preko-granična suradnja između anti-trafiking mreža Ring u Bosni i Hercegovini i PETRA u Hrvatskoj“, u okviru projekta „Anti-trafiking inicijativa na Sjevero-zapadnom Balkanu“ (26.122,88 Kn), podprojekti: istraživanje „Rezultati (iskustva) sistema podrške žrtvama državljankama RH u procesu identifikacije, istrage i pomoći od 2006.-2010.“ (22.673,22 Kn) i kampanja PETRA Mreže za zakonske promjene „Ja sam ZA zakon“ (2.176,53 Kn); Ured Vlade RH za ljudska prava: „Od informacije preko shvaćanja do zaštite“ (20.000,00 Kn) i „Povećanje kompetencija članica PETRA Mreže za adresiranje potražnje za seksualnim uslugama“ (20.000,00 kn); Žene u crnom: javne prezentacije Inicijative za Ženski sud (3.888,00 Kn).

2010.

CARE International NWB: „Koordinacija anti-trafiking aktivnosti i preko-granična suradnja između anti-trafiking mreža Ring u Bosni i Hercegovini i PETRA u Hrvatskoj“, u okviru projekta „Anti-trafiking inicijativa na Sjevero-zapadnom Balkanu“ (153.052,15 Kn); Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: „Razmjena iskustava institucija o suzbijanju nasilja protiv žena NVO suradnjom Hrvatske i Srbije“ (134.022 Kn), Sudjelovanje inozemnog stručnjaka/stručnjakinje u događanju koje organizira udruga u Hrvatskoj - „Sudjelovanje Karin Helweg Larsen na skupu „Dokumentiranje povreda u slučajevima nasilja protiv žena“ 06.05.2010. u Zagrebu (2.782,80 Kn); Ured Vlade RH za ljudska prava: III godina programa „Jačanje mehanizama za suzbijanje trgovanja ženama i djevojkama“ (60.000,00 kn), projekt „NORMA - Osnaživanje žena koje su preživjele prostituciju i trgovanje ljudima: otvaranje mogućnosti za izbor“ (30.000,00), program „Jačanje kapaciteta PETRA Mreže za rad na suzbijanju trgovanja ljudima i pružanja pomoći žrtvama trgovanja“ (60.000,00 Kn); PHARE 2006, Enabling The Civil Society Sector In The Pre-Accession Process In The Area Of Democratisation And Human Rights European Union, Delegacija Evropske komisije u RH, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje: „Utjecaj na promjene pravne i medijske perspektive u odnosu na trgovanje ženama i prostituciju“ (69.800,00 Kn); Heart and Hand Fund: „Institucionalna podrška“ (28.500,00 Kn); Hrvatska elektroprivreda d.d.: „Kuća SEKA za terapijski odmor žena i njihove djece žrtava nasilja te edukaciju savjetodavki i aktivistica“ (10.000,00 kn); Autonomna ženska kuća Zagreb/Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova: sudjelovanje u istraživanju “Iskustva žena žrtava nasilja u obitelji s radom državnih tijela obuhvaćenih protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji” (35.000,00 Kn).

2009.

PHARE 2006; Evropska unija, Delegacija Evropske komisije u Hrvatskoj, 2008/9: „Utjecaj na promjene u pravnoj i medijskoj perspektivi u odnosu na trgovanje ženama i prostituciju“, 2008/9, (50.962,92 €); Heart and Hand Fund: „Podrška regionalnoj suradnji“, 2008/9, (3.000 $US); Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: Institucionalna potpora (346.270,00 Kn); Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: „Razmjena iskustava i edukacija u svrhu unaprjeđenja mehanizama rodne ravnopravnosti i suzbijanja rodno utemeljenog nasilja u Srbiji“ (142.500,00 Kn); Global Fund for Women, „Žene obnavljaju sjećanja, rodna dimenzija, politika memorije“, 2008/9, (20.000 US $); Ured Vlade RH za ljudska prava-program 3 godine, program: “Jačanje mehanizama za suzbijanje trgovanja ženama i djevojkama” (60.000,00 Kn); Centar za mirovne studije – partnerstvo: „Pružanje servisa tražiteljima/tražiteljicama azila“ (pokrivanje putnih troškova); Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje: „Prevencija trgovanja ljudima, podrška i zaštita žena žrtava“ (25.000,00 Kn); Zagrebačka županija: „Projekt za suzbijanje trgovanja ženama i prostitucije“ (3.000,00 Kn); Heart and Hand Fund: „Institucionalna podrška“ (5.000 $US); Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi: „Multidisciplinarni tim za promišljanje strategije i stvaranje mreže suradnje protiv višestrukog nasilja nad djecom i maloljetnicama“, 2009/10 (22.360,00 Kn); Ured Vlade RH za ljudska prava: „Vaninstitucionalna podrška ženama i djevojkama koje su preživjele trgovanje ljudima“ (30.000,00 Kn); Grad Zagreb, Ured Gradonačelnika, Povjerenstvo za za odabir programa/projekata s područja ljudskih prava: „Sastanak inicijative za osnivanje Observatorija za praćenje nasilja protiv žena u RH“ (10.000,00 Kn), CARE Intenational NWB, “Koordinacija anti-trafiking aktivnosti i preko-granična suradnja između anti-trafiking mreža Ring u Bosni i Hercegovini i PETRA u Hrvatskoj“, u okviru projekta „Anti-trafiking inicijativa na Sjevero-zapadnom Balkanu“ (32.723,23 Kn).

2008.

Ured Vlade RH za ljudska prava: „Vaninstitucionalna podrška ženama i djevojkama koje su preživjele trgovanje ljudima“ (124.000,00 Kn); Heart and Hand Fund: „Institucionalna podrška“, 2007/8, (5.000 $US); Heart and Hand Fund: Održavanje Kuće SEKA, 2007/8, (3.000 $US); Heart and Hand Fund: Podrška regionalnoj suradnji, 2008/9, (3.000 $US); Nacionalna fondacija za razvoj civilnog društva: Institucionalna potpora (346.270,00 Kn); ADA/CARE International: „Osnaživanje anti-trafiking mreže na Zapadnom Balkanu, Inicijativa protiv trgovanja ljudima s fokusom na žene i djevojčice“, 2007/8, (23.965 €); ADA/CARE International: „Jačanje anti-traffiking mreže na Zapadnom Balkanu, podprojekt: Podrška formiranju multidisciplinarnih timova“, 2007/8, (9.000 €); ADA/CARE International: „Jačanje anti-traffiking mreže na Zapadnom Balkanu, podprojekt: „Podrška implementacije nacionalnog plana Hrvatske u borbi protiv trgovine ljudima 2005-2008“ (14.000 €); ADA/CARE International: „Jačanje anti-traffiking mreže na Zapadnom Balkanu, podprojekt: „Medijska kampanja“ (2.250 €); ADA/CARE International: „Kampanja za borbu protiv trgovanja ženama prilikom EURO 2008 UEFA Evropskog nogometnog prvenstva“ (2.000 €); ADA/CARE International: „Koordinacija i pružanje podrške za 7 sastanaka multidisciplinarnih timova“ (1.225,00 €); ADA/CARE International: Konzultantske usluge (400,00 €); Global Fund for Women: „Žene obnavljaju sjećanja, rodna dimenzija, politika memorije“, 2008/9 (20.000 $); Grad Zagreb, Gradski ured za rad, socijalnu zaštitu i branitelje: „Program prevencije i zaštite žena žrtava trgovanja ljudima“ (20.000,00 Kn); Ured Vlade RH za ljudska prava, program 2008-2010: Jačanje mehanizama za suzbijanje trgovanja ženama i djevojkama (godišnje 60.000,00 Kn); Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti: „Izgradnja stručnih kapaciteta nevladinih organizacija u suzbijanju nasilja nad ženama i unaprjeđenje standarda rada u NVO servisima za žrtve obiteljskog nasilja“ (50.000,00 Kn); Američka ambasada u BIH - projekt Medica Zenice u partnerstvu sa CŽŽR-ROSA i Autonomnim ženskim centrom Beograd: „Prekogranična suradnja u suzbijanju nasilja protiv žena i djece – monitoring i analiza primjene zakona za zaštitu od obiteljskog nasilja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji“ (5.653 $US); Europan Policy Action Centre on Violence Against Women / European Women's Lobby (EPAC VAW/EWL); „Priprema najnovijih podataka o situaciji u Hrvatskoj za monitoring Izvještaj o legislativi i implementaciji zakona za suzbijanje nasilja protiv žena u Evropi“ (1.400 €); EPAC VAW/EWL: „Prilog za nacionalnu razinu nove web stranice EPAC VAW of WEBSITE (400,00 €); EPAC VAW/EWL: „Prijevod dokumenta, strateških dokumenta, materijala kampanja, i sl. na nacionalne jezike kako bi bili dostupni aktivisticama“ (1.000 €); PHARE 2006; Evropska unija, Delegacija Evropske komisije u Hrvatskoj, 2008/9, „Utjecaj na promjene u pravnoj i medijskoj perspektivi u odnosu na trgovanje ženama i prostituciju“, 2008/9, (50.962,92 €); Zagrebačka županija: „Projekt za suzbijanje trgovanja ženama i prostitucije“ (5.000,00 Kn).

2007.

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, socijalnu zaštitu i branitelje 'Prevencija trgovanja ženama i organizacija zaštite žena i djevojaka koje su preživjele trgovanje ljudima' (15.000 Kn), Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, institucionalna potpora 2007.-2009. (346.270 Kn), Ured Vlade RH za ljudska prava, treæa godina programa 2005.-2007. (60.000 Kn), Ured Vlade RH za ljudska prava, projekt 'Direktna asistencija ženama žrtvama trgovanja ljudima (45.000 Kn), Ured Vlade RH za ljudska prava, 'Pomoæ žrtvama trgovanja ljudima u postupku resocijalizacije' (5.000 Kn), CARE International NW Balkans/Austrijska razvojna agencija ADA, 'Osnažavanje anti-trafiking mreže na Zapadnom Balkanu' (174.800 Kn) za 2007. i 2008., Kvinna till Kvinna (3.600 Kn).

Nastavak donacija iz 2006. godine: Global Fund for Women, Heart and Hand Fund, Norveško veleposlanstvo, Ured Vlade RH za ravnopravnost spolova, CARE International NW Balkans.

2006.

Kvinna till Kvinna, Stockholm (263.000 kn), CARE International (47.100 kn + 43.000 Kn) za 2006 i 2007., Ured Vlade RH za ljudska prava (97.500 kn), European Women's Lobby/SIDA (22.200 kn), HOM, Utrecht, Nizozemska (109.690 kn), World Learning, SAD/Zagreb (27.100 kn), Županija Zagrebaèka (10.000 kn), Heart and Hand, SAD (54.000 kn), Grad Zagreb (15.000 kn), Ured za ravnopravnost spolova (21.000 kn), Norveško veleposlanstvo (50.000 kn), Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (50.000 kn), Global Fund for Women (114.075 Kn), Ministarstvo obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti (40.000 Kn), Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (3.726 kn), Žene ženama/Vijeæe Evrope (15.000 Kn).

Sponzorstva 2006. godine

HTV - besplatno prikazivanje TV spotova protiv trgovanja ženama
ZET - Zagrebaèki elektrièni tramvaj - besplatne mjeseène kartame za volonterke SOS telefona
in-zg - mjeseèni vodiè kroz gradska dogaðanja - besplatno objavljivanje postera protiv trgovanja ženama
Kvinna till Kvinna - službeni automobil

2005.

Kvinna till Kvinnna, Stockholm (192.230 kn), Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (27.500 kn), Ured Vlade RH za ravnopravnost spolova (22.500 kn), Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (10.000 kn), Ured Vlade RH za ljudska prava (60.000 kn), Ured Vlade RH za ljudska prava (5.000 kn), Ministarstvo obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti (100.000 kn), STAR/World Learning (28.509 kn), Heart and Hand Fund, SAD (29.640 kn), European Women's Lobby, Brisel (16.450 kn), CARE BiH/CRO (12.212 Kn + 65.055 kn), HOM, Utrecht (340.086 kn), Ured Vlade RH za ljudska prava (11.800 kn), UNDP/UN ODC (2.163 kn).

2004.

Ured Vlade RH za udruge/Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (80.000 kn), CARE BiH/CRO (74.871 kn), Balkan Trust for Democracy, Council of Europe/Žene ženama Sarajevo (24.189 kn), Ured Vlade RH za ravnopravnost spolova (6.750 kn), Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (39.159 kn), Mama Cash (3.520 kn), Kvinna till Kvinna, Stockholm (203.468 kn), Norveško veleposlanstvo (50.000 kn), HOM, Utrecht (60.392 kn), Evropska komisija (53.788 kn), Ministarstvo obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti (152.600 kn), SIDA/Kvinnoforum (135.460 kn), Mama Cash (37.000 kn), Heart and Hand (30.000 kn), Nacionalna fondacija za razvoj civilnog društva (10.000 kn).

2003.

Nizozemsko veleposlanstvo (84.559 kn), Evropska komisija (398.923 kn), Kanadsko veleposlanstvo/ICMC (59.229 kn), Ured za kulturu, Grad Zagreb (40.000 kn), Ured Vlade RH za udruge/Ministarstvo rada i socijalne skrbi (80.000 kn + 19.888 kn), Hrvatski zavod za zapošljavanje (40.510 kn), IOM (27.662 kn), Ured Vlade RH za udruge/Ured Vlade RH za ljudska prava (29.000 kn), Ured Vlade RH za udruge (53.360 kn), ICMC (27.207 kn) Transeuropennes/Reseaux pour Culture, Paris (54.355 kn), dobrovoljni prilozi (6.712 kn), RCNE (2.824 kn), osobna donacija (1.273 kn), Kvinna tilll Kvinnna, Stockholm (14.522 kn), Ministarstvo za obrt i malo i srednje poduzetništvo (228.349 kn), Heart and Hand Fund (32.500 kn).

2002.

Ured Vlade RH za udruge/Ministarstvo rada i socijalne skrbi (80.000 kn + 9.271 kn), Kvinna till Kvinna, Stockholm (137.455 kn), Amerièko veleposlanstvo (118.920 kn), V-Day Foundation (204.772 kn), Ured Vlade RH za udruge/Ured Vlade RH za ljudska prava (36.000 kn), European Commission (221.385 kn), Institut otvoreno drušvo Hrvatska (22.388 kn), Francusko veleposlanstvo (162.435 kn), ICMC (4.941 kn), Norveško veleposlanstvo (80.000 kn), Minisatrstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo (55.480 kn), Transeuropennes, Pariz (8.673 kn), donacije za V-Day u Zagrebu (7.710 kn), Ministarstvo za evropske integracije (1.500 kn), Stichting Admira, Utrecht (61.154 kn).

2001.

Aide et Soutien aux Victimes de la Guerre en ex-Yougoslavie, Luxembourg (44.814 Kn); Heart and Hand, Half Moon Bay, SAD (41.500 Kn); Octaves Beyond Silence, SAD (200.000 Kn); Addota la pace, Bergamo (12.420 Kn), Ured Vlade RH za udruge / Ured Vlade RH za ljudska prava (168.704 Kn); SEELIDA/Values Foundation, Sofia (18.006 Kn); Ministarstvo rada i socijalne skrbi (33.613 Kn); Kvinna till Kvinna, Stockholm (135.389 Kn); World Bank, Zagreb (42.754 Kn); Institut Otvoreno društvo Hrvatska (12.280 Kn); vlastiti prihod (29.824 Kn), osobne donacije (206.919 Kn); Amerièko veleposlanstvo (149.765 Kn).

2000.

Ured Vlade RH za udruge/Ministarstvo rada i socijalne skrbi: Žensko savjetovalište; Ministarstvo rada i socijalne skrbi/Hrvatska lutrija; Meðunarodni klub žena, Zagreb; Heart and Hand Foundation, Half Moon Bay, SAD, McArthur Foundation, SAD; UNIFEM, SAD; European Commmision, Friedrich Ebert Stiftung; Adotta la pace, Bergamo; Aide et Soutien aux Victimes de la Guerre en ex-Yougoslavie, Luxembourg; Kvinna till Kvinna; V-Day/Step up Women's Network, USA; Niigata Network for Peace and Human Rights/VAWW NET, Japan; Institut Otvoreno društvo Hrvatska; Switzerland/Network Women's Program, Budapest, Institut Otvoreno društvo Hrvatska; International Women's Club, Zagreb.

1999.

Mama Cash, Amsterdam; Women Supporting Women in the former Yugoslavia, Vancouver; Kvinna till Kvinna; Aide et Soutien aux Victimes de la Guerre en Ex-Yugoslavie, Luxembourg; Women's Commission for Refugee Women and Children/International Rescue Committee, New York; B.V. Weekbladpers, Amsterdam; Addota la pace, Bergamo; Urgent Action Fund/The Tides Foundation; Eupropean Women's Foundation, Luxembourg, Internationaler Christlicher Friedensdienst; Koordinacija ženskih grupa SEKA, Splitska, Braè; Catholic Relief Service, Zagreb; British Embassy - Know How Fund; Heart and Hand, Half Moon Bay, US; Nizozemska ambasada; Mary Meigs, Quebec, Canada; Ivana Balen, Hague; Niigata Women's Space, Japan; Institut Otvoreno društvo, Hrvatska; Ured Vlade RH za udruge; Ministarstvo rada i socijalne skrbi/Hrvatska lutrija;

1998.

Diana de Veig/International Rescue Committee New York; Internationaler Christlicher Friedensdienst, Bern; ACLI Caritas, Trieste; Aide et Soutien aux Victimes de la Guerre en Ex-Yugoslavie, Luxemburg; Urgent Action Fund/The Tides Foundation; Vagina Monologues benefit/Kvinna till Kvinna, Stockholm; World Council of Churches/Ecumenical Women's Solidarity Fund; The Global Fund for Women, USA; Addota la pace, Bergamo; Zentrum fuer Weiterbildung, Frankfurt/Main; European Commision; E.V.A. - Mamounet Bas, Madailan, France; Victoria Vrana, USA; Sonia Jaffe Robbins; Institut Otvoreno društvo Hrvatska; Finska ambasada; World Council of Churches - Ecumenical Women's Solidarity Fund; USAID/OTI - Office of Transition Initiative, USA; UN Embassy/USIS; STAR/Delphi, Zagreb; Povjerenstvo Vlade RH za pitanja jednakosti; UN Embassy/USIS.

1997.

Kvinna till Kvinna, Stockholm; Addota la pace, Bergamo; Stichting Mama Cash, Amsterdam; Aide et Soutien aux Victimes de la Guerre en Ex-Yugoslavie, Luxembourg; Internationaler Christlicher Friedensdienst, Bern; Women Supporting Women in the former Yugoslavia, Vancouver; Community of Bosnia; Or Shalom; Body Shop Foundation; Grenzenlose Frauensolidaritaet, Bozen; Angela Vischer-Gassner, München; Association Femmes Information Liaison, Femmes Information Liaison, St Fons; Schatzamt Meran, Italia; Ecumenical Women's Solidarity Fund - World Council of Churches; Rose Lindsy, UK; Intarnational Federation of Red Cross & Red Crescent Societies/Meðunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Delegacija u Hrvatskoj; USAID/OTI - Office of Transition Initiative, USA; STAR/Delphi, Women's Organisational Developement Project.

1996.

Women Supporting Women in the former Yugoslavia, Vancouver, Canada; Addota la pace/Women in Black Bergamo; International Rescue Committee/Women's Commission for Refugee Women and Children, NewYork, benefit predstave Neccessary Targets, Eve Ensler; Kvinna till Kvinna, Stockholm; Internationaler Christlicher Friedensdienst; Wendy Volkmann, Los Alamos, Santa Fe; Hilfsfonds: Hilfe fuer Vergewaltigte Frauen im Ehemaligen Jugoslawien/AWO; Verein Zentrum Frauen in Brennpunkt, Insbruck; Spende anl. Besuch Dohnal/10-Jahre Frauen im Brennpunkt; Niigata Volunteer Centre Japan; Aide et Soutien aux Victimes de la Guerre en Ex-Yugoslavie, Luxembourg; Mechtild Seinfeld; Or Shalom Jewish Spiritual; Ass Femmes Information Liaison, Femmes Information Liaison; Women's Aid to Former Yougoslavia; MADRE, New York; European Commission; Kore Verlag, Germany; Institut Otvoreno društvo Hrvatska; Women's Aid for Peace, UK; Dietlind Starke, Birgit Merz, Uli Freytag; Dublin Rape Crisis Centre; Niigata International Volunteer Center, Japan; Pat Allen, Academic Lifeline for Bosnia; Angela Vischer-Gassner, München; Eve Ensler Benefit Action, New York; International Rescue Committee - Umbrella Grant for Trauma and Reunification.

1995.

Internationaler Christlicher Friedensdienst, Bern; GATHER, Philadelphia; Association Femmes Information Liaison, Femmes Information Liaison, St Fons, Lyon; Verein Frauen Helfen Frauen im Krieg, Freiburg; Mrs Mills, Dorking, Surrey, UK; Womenkind Worldwide; Verein 'Per le donne contro la violenca/Fuer Frauen gegen Gewalt', Merano; Adotta la pace/Women in Black, Bergamo; Women's Aid for Peace, Liverpool; Hilfsonds: Hilfe fuer vergewaltigte Frauen im Ehemaligen Jugoslawien c/o AWO; Niigata International Volunteer Centre; Comisiones Obreras Secretatia de la Mujer, Albacete; Oesterreichische Bundesministerium fuer Frauen Angelegenheiten/Vergew. Frauen/ Caritas Zentrale Oesterreich; Casa per la Pace, Trento; Dr. Judith W. Keene, Stanmore, Australia; Kvinna till Kvinna, Stockholm; Grenzenlose Frauensolidaritaet Bozen; Pentikainen Merja Saima Maria, Helsinki; Amminastrazione prov. le di Firenze, Nicoletta Livi Baci; Frauenhaus Verden/Frauen helfen Frauen, Verden; Barbarossa Auma Association, France; Hiroba - International Discussion Group, Japan, American Friends Servis Committee, Budapest, Aide et Soutien aux Victimes de la Guerre en Ex-Yugoslavie; Gerda Film Productions, New York. European Commision; International Rescue Committee - Umbrella Grant; OXFAM, Velika Britanija; Pernilla Lundstrom, Stockholm; Initiative zur Unterstuetzung der Fluechtlingshilfe in ex-Jugoslawien, c/o Staatsbibliothek zu Berlin Osteuropa - Abteilung Berlin; Paula Kristevic; Niigata International Volunteer Center, Japan; Gerda Film Productions; New York; Io donna contro la querra, Torino; Aileen O'Meleae, RTE, Ireland; Frauenhaus Zürich; Kore Verlag, Deutshchland; Benefit Action/Eve Ensler - New York; Casa de la Donne Torino, Benefit od aukcije u Münchenu, Women's Commision for refugee Women and Children, Madre, USA; USIS - Amerièka ambasada Small Grant 'Democracy' Program.

1994.

Adotta la pace/Donne in nero, c/o Arci nova, Bergamo; Frauenhaus Verden, Verden; Niigata Volunteer Center, Japan; Brian Owen, EC; Ruth Bitterlin, Zurich; David Chmet, Torino; Dioezesankommission, Projekt Bingemer, Austria; Libreria i tipografia, Bologna; Internationaler Christlicher Friedensdienst, Bern; Ueberweisung von Sozialdienst an Med. Projekt zur Weiterleitung; Oesterreichische Bundesministerium fuer Frauen Angelegenheiten/Vergew. Frauen/Caritas Zentrale Oesterreich; The Global Fund for Women; Kvinna till Kvinna, Stockholm/Internationella Kvinnoforbundet For Fred och Frihet; Kreispark. Muenchen; Movement de la paix, St Ouen; G.V. Instituto de la mujer, Spain; Kirchenkreis Gladbeck - Bottrop - Dorsten; Commune di Castelmaggiore, Servizio Ragioneria, Bologna; Martin Roth, Heidelberg; Caja de Ahorros del Mediterraneo, Alicante, Valencia - Solidaritat Balkans; Ayuntamiento de San Fernando de Henaras, Madrid; Wiehl (Spende v. Frauentag); OXFAM, Velika Britanija; Hiroba - International Discussion Group, Nayoko Kono, Osaka; Refugee Legal Centre, London; Arbeit mit Weihnachten, Koehler Jachim, Cuxhaven; Marlies Koch, Dresden; Hilfsfonds: Hilfe fuer Vergewaltigte Frauen im Ehemaligen Jugoslawien, (Mona-Lisa-Hilfsfonds) c/o AWO, Bonn; Dr. Phil Lilian Berna, Zuerich; Luogo donne- Rifondazione Comunista, Viareggio, Italy; Asociacion Grupo Atenea, Madrid; Ayto. de San Fernando de Henares, Madrid; Falls Monthly Meeting of Friends, New York; Confederacion Espagnola de Cajas de Ahorros, Madrid, b/o Casa de la dona Rosario de Fatima; Comune di Pontedera, Pisa; Verein S.F.B.F. Frankfurt/M; Solidarite Collectif Femmes de Lyon, Fil Solidarite Femmes ex Yougoslavie, St Fons; Initiative zur Unterstuetzung der Fluechtlingshilfe in Ex-Jugoslawien, c/o Staatsbibliothek zu Berlin Osteuropa - Abteilung Berlin; Pia Knogler, Linz, Austria; Women's Aid for Peace Scotland, Centro Donne di Livorno, Casini Monica; Casa per la Pace/ Casa rurale di Povo e Vigo Provincia di Trento; New York City/Balkan Crisis Response Team; Kornelia Blohel; Frauenschule Muenchen; Frauenstudien Muenchen; Initiative zur Unterstuetzung der Fluechtlingshilfe in Ex-Jugoslawien, c/o Staatsbibliothek zu Berlin Osteuropa - Abteilung Berlin; Mujeres de la Valencia; Women's Group, Madrid; Hildegard Raguscheit, Cuxhaven; Frauen in der Einen Welt, Nürnberg; Femmes de Lyon contre les viole in ex-Yougoslavie; Conscience - Military Tax Campaign; Jeane Tromp Meesters, Holland; Io donna contro la guerra, Torino; Comitato spontaneo di guartiere, Vanchiglia-Vanchiglietta, Centro donne Barriera di Milano; City - Romano; Doves-Women Artists, USA; Andrea Bible, Budapest; The Women Journalists Association of Malaysia; Maria Luise - Avernneimer; Women's Aid for Peace, UK; Frauen Helfen Frauen im Krieg; Familie Mittelauer, Wien; Hiroba - International Discussion Group, Japan; Women's Aid to Former Yugoslavia, Southampton; The University of Western Australia, Department of History, Nedlands, Perth; Ingeborg i Richard Koenig, Obern Kirchen; International Rescue Committee - Umbrella Grant for Trauma and Reunification

1992./1993.

Elke Kilz; Women's Aid to Former Yugoslavia; Frauen fuer den Frieden; Lovrekovic Rosmarie, Frieder Wolf, Muehlheim/Donau; Sabine Harjes, Cuxhaven, Hilfe fuer Frauen im Ehemaligen Jugoslawien, Gladbeck; Frauenhaus Verden/Frauen Helfen Frauen, Verden; Medica, Köln; Internationales Frauenfriedensarchiv - Sisters in Need, Oberhausen; Frauenzentrum, Ruesselsheim; Kirchenkreis Gladbeck - Bottrop - Dorsten; Mona Lisa Hilfsfonds: Hilfe fuer Vergewaltigte Frauen im Ehemaligen Jugoslawien/AWO, Bonn; Arbeiter-Samariter-Bund/Frauen Forum, Bremen; Kirchenkreisamt Verden/Frauen im Schwarz, Fischerhude; Claudia Sarter, Greiz; Initiative Heidelberger Frauen gegen Vergewaltigungslager/Stadt Heidelberg/Stadtkasse; Ruth Bitterlin, Zuerich; Vereinigung Unabhaengiger Aerztinnen und Aerzte, Zürich, Frances M. Parin, Zürich; Bruno Schürch, Binningen, Switzerland; Gudrun Wuethrich, Hedingen, Switzerland; European Commission, Bruxelles; Solidarite Collectif Femmes de Lyon, Fil Solidarite Femmes ex Yougoslavie, Lyon; Madre, New York; SID/WID; International Rescue Committe/Agency for International Development, New York; The Global Fund for Women; Canadian Friends Service Committee, Toronto, Canada; Falls Monthley Meeting of Friends, New York; The Women of St. Alban's, USA; Balkan Women's Aid Fund/Nirvana Concert, Seattle; Centro donna Livorno; Manente polo e pancera, Mestre; Amministrazione Prov. le di Firenze; Dr. Paul Parin, Zürich; Dr. W. Till, Austria; Barbara Maria Martin, Berlin; Meinicke Britta, Koeln; Grenzenlose Frauensolidatitaet, Bozen, Italy; Guit Annette, Bremen; Alexandra Foehring, Wardenburg; R.J. Hawkins; Canada; Oesterreichische Bundesministerium fuer Frauen Angelegenheiten /Vergew. Frauen/Caritas Zentrale Oesterreich; Ca la Dona, Dones en suport de les dones ex-Iugoslavia, Barcelona; Scheherazade, Koeln; Evelyn Hageman, Ontario; FKBZ Brennessel, Erfurt; The Witching Hour, London; 'Pomoæ' Hilfe fuer Frauen vie Du und Ich, Bad Kreuznach; Vrouwencentrum, Tilburg; Frauen fuer Frieden Region Basel; Antje Otte, Oldenburg; cfd-Frauengruppe der Regionalgruppe Aargau; Evangelisches Frauenwerk, Luebeck; Centro Donna di Livorno; Nachbarinnen in Not, Oberhausen / Internationales Frauenfriedensarchiv; Berlin Cafe; Io donna contro la guerra, Torino; Bagdam Cafe, Toulouse; Virginia Stuben, Cuxhaven; Villa Courage, c/i Terres des femmes, Freiburg, International Rescue Committee - Umbrella Grant for Trauma and Reunification