Novosti

Poziv organizacijama i institucijama

10.06.2016. Poziv organizacijama i institucijama
Pozivamo vašu organizaciju/instituciju da postane prva tocka kontakta i doprinese akcijama PRVE protiv obiteljskog/partnerskog nasilja i drugih oblika rodno utemeljenog nasilja.
Projekt "PRVE - izgradnja kapaciteta za prve tocke kontakta za zrtve nasilja u obitelji i druge oblike rodno utemeljenog nasilja" medjunarodni je projekt koji promovira prve tocke pomoci zrtvama nasilja. Glavni cilj projekta je organizirati i osnaziti nacionalne mreze prvih tocki kontakta kao prve tocke podrške za zrtve obiteljskog/partnerskog nasilja i drugih oblika rodno utemeljenog nasilja te tako osigurati široko dostupnu podršku i informacije u kriznim situacijama i situacijama kad nije moguce profesionalno savjetovanje.
Osobe na prvim tockama kontakta usvojit ce znanja o problemu obiteljskog/partnerskog nasilja i drugih oblika rodno utemeljenog nasilja i mogucnostima i nacinima pomoci ztvama.
Nacionalne mreze prvih tocaka kontakta za zrtve obiteljskog/partnerskog nasilja i drugih oblika rodno utemeljenog nasilja bit ce osnovane u Sloveniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Velikoj Britaniji. One ce povezati najmanje 25 razlicitih tocaka kontakta u svakoj zemlji (npr. škole, predškolske ustanove, sveucilišta, razlicite kompanije, nevladine organizacije, knjiznice, ducane i dr.). Projekt okuplja partnerske organizacije iz cetiri EU zemlje: ISA institut, Slovenija; AIRE Centar, Ujedinjeno Kraljevstvo; Udruzenje Centar Dinamika, Bugarska; Društvo SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja, Slovenija; Centar za zene zrtve rata - ROSA (Centar ROSA), Hrvatska; Udruzenje centara za socijalni rad, Slovenija i B2 Ltd., Slovenija.
Što ce biti vaša uloga / koje korake vi trebate poduzeti
1. Bit cete pozvane/i da potpišete sporazum o suradnji za vašu organizaciju/instituciju kako bi postale/i clanica nacionalne mreze prvih tocaka kontakta za zrtve obiteljskog/partnerskog i drugih oblika rodno utemeljenog nasilja.
2. Bit cete pozvane/i da odaberete jednu ili dvije osobe iz vaše organizacije/institucije koje ce biti educirane. Njihova uloga ce biti pruzanje informacija i osiguravanje osnovne prve pomoci zrtvama rodno uvjetovanog nasilja u kriznim situacijama i situacijama kad nije moguce profesionalno savjetovanje.
3. Odabrane osobe ce biti intenzivno educirane na cetverodnevnom treningu koji ce biti proveden u prvoj polovici 2017. godine. U edukaciji ce se koristiti suvremena tehnologija koja ce osigurati vecu fleksibilnost, povecati dostupnost potencijalnih sudionica i sudionika te takodjer osigurati kontinuiranu dostupnost programa e-ucenja i e-alata za pomoc zrtvama i nakon formalnog završetka projekta.
4. Vaše osobe za PRVE tocke kontakta ce predstavljati program, provesti i promovirati korištenje "PRVE" e-toolbox (trening program za e-ucenje i e-alat za pomoc zrtvama) u vašoj organizaciji.
5. Osobe koje ce postati prve tocke kontakta u vašoj organizaciji koristiti ce "PRVE" e-toolbox koji ce osigurati: osnovne informacije o problemu obiteljskog/partnerskog i drugim oblicima rodno utemeljenog nasilja, posljedicama, pravima zrtava, informacijama o odgovarajucim postupcima i komunikaciji, osnovnom zakonskom okviru i pravnim pitanjima te informacije o e-alatu za pomoc zrtvama.
Koja ce biti naša uloga
1. Osnovat cemo nacionalne mreze prvih kontakata i promovirati ih nacionalno i medjunarodno.
2. Razvit cemo e-toolbox PRVE i provesti dva treninga za trenere i trenerice u svakoj drzavi koja sudjeluje u projektu.
3. Ponuditi cemo tehnicku, informativnu i savjetodavnu podršku osobama koje djeluju kao prve tocke kontakta.

Projekt PRVE su-financira Program Evropske unije: Prava, jednakost i gradjanstvo/Rights, Equality and Citizenship (REC) Ured Vlade RH za udruge.

› arhiva novosti