Novosti

Integriranje ljudskih prava u javne politike

02.12.2016.

Projekt „Razvoj kapaciteta civilnog drustva za integriranje ljudskih prava u javne politike" se provodi u okviru programa IPA 2012 (I. komponenta), nositelj je Hrvatski pravni centar koji projekt provodi u suradnji sa partneriskim organizacijama: Hrvatski Crveni kriz, Centar za zene zrtve rata - ROSA, HOMO, Srpski demokratski forum i Zenska soba, na temelju ugovora sa Sredisnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Suradnici na projektu su Ured za zakonodavstvo Vlade RH i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Ciljevi projekta
Glavni cilj ovog projekta je razvoj kapaciteta za integriranje ljudskih prava u javne politike. Stvaranjem kapaciteta, stjecanjem iskustava, te izradom kolaborativne platforme za analiziranje i nadziranje utjecaja politika i zakonodavstva na ljudska prava, projekt će uspostaviti temelje za buduce sirenje takve prakse i na druga podrucja javnih politika. Posebni ciljevi projekta su: (1) Razviti kapacitet organizacija civilnog drustva (OCD) za konstruktivno sudjelovanje i substantivni doprinos procesima razvoja politika s aspekta zastite ljudskih prava; (2) Stvoriti zajednicu prakticara za sudjelovanje u procesu procjene ucinaka javnih politika na ljudska prava, sastavljenu od predstavnika OCD-a i drugih dionika.
Projekt se oslanja na aktivnosti usmjerene na sudjelovanje u procesima procjene ucinaka propisa provodjene tijekom 2014., u sklopu projekta „Jacanje civilnog dructva kroz trening i osnivanje Foruma za ravnopravnost", kojeg su u okviru programa IPA 2008 provodili Equal Rights Trust (UK), Hrvatski pravni centar i HOMO. Te aktivnosti i one planirane u sklopu ovog projekta doprinijele su u 2015. godini osnivanju otvorene platforme Forum za jednakost koja ukljucuje 14 clanica, nevladinih i neprofitnih organizacija, sto podupire Zaklada za razvoj civilnog društva (tematski fond „Demokratizacija i razvoj civilnog društva 2.0").

Aktivnosti
Ciljeve ce se postici organiziranjem obuke i zajednickih radionica, na kojima ce OCD-i ocjenjivati ucinak na ljudska prava u dva podrucja javnih politika i putem dvije zakonodavne inicijative.
Dva podrucja javnih politika koje cemo u projektu analizirati su zločin iz mržnje i trgovanje ljudima. Nadalje, dva zakonodavna prijedloga koji ce biti predmetom analize odabrat ce projektni partneri kada godišnji normativni plan Vlade bude objavljen. Konzultacije o ta dva prijedloga ce bit organizirane u kontekstu procesa procjene ucinaka propisa. Rezultati analiza bit ce koristeni za zagovaranje boljih rjesenja, putem konzultacija medju raznim dionicima i javnih foruma. U okviru projekta cemo izraditi i mreznu platformu za procjenu ucinaka politika i zakonodavstva na ljudska prava, koja ce ostati na raspolaganju OCD-ima i nakon zavrsetka projekta.
Provedene aktivnosti:
• 19. veljace 2016. odrzana Radionica o procjeni ucinaka propisa.
• 27. i 28. travnja 2016. u Zagrebu je odrzana obuka o metodologiji procjene ucinaka javnih politika na ljudska prava.
• 28. rujna 2016. u Zagrebu odrzana je Javna tribina "Kako integrirati zastitu ljudskih prava u regulatorne inicijative".
• 14. i 15. studenog 2016. odrzana druga implementacijska radionica o procjeni utjecaja javne politike o zlocinu iz mrznje na ljudska prava.
• 15. i 16. studenog 2016. odrzana druga implementacijska radionica o procjeni utjecaja javne politike o trgovanju ljudima na ljudska prava.
Projekt se izvodi u razdoblju od 1. studenoga 2015. do 30. travnja 2017.
Projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 

› arhiva novosti