Novosti

Odrzan trening Otvarimo prava! Rana pravna intervencija za zrtve trgovanja ljudima

01.02.2016. Na treningu je sudjelovalo 35 sudionica i sudionika iz Ministarstva pravosudja, Odjela za zatvorski sustav te Samostalne sluzbe za podrsku zrtvama i svjedocima, Zupanijskog suda u Zagrebu, Ureda puckog pravobranitelja, Opcinskog kaznenog suda u Zagrebu, Odjela za mladez, Udruge sudaca za mladez, obiteljskih sudaca i strucnjaka za djecu i mlade, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, Grada Zagreba, Drzavnog odvjetnistva RH, Opcinskog drzavnog odvjetnistva Pula, Visoke policijske skole MUP-a, Policijske uprave Zagrebacke, Centara za socijalnu skrb Crnomerac, Pescenica, Susedgrad Slavonskog Broda, Velike Gorice, Odgojnog doma Bedekovcina,udruge Domine iz Splita te Centra ROSA. Ovaj trening dio je serije treninga za trenerice o modelu rane pravne intervencije u slucaju trgovanja ljudima, a koji bi trebalo primijeniti i u svim slucajevima rodno utemeljenog nasilja.
Projekt Rana pravna intervencija financiran je od Evropske unije, Ureda Vlade RH za udruge i Grada Zagreba.

› arhiva novosti