Novosti

UpholdingRights / Ostvarimo prava! Rana pravna intervencija za zrtve trgovanja ljudima za seksualno i radno iskoristavanje

18.01.2016. Na konferenciji odrzanoj 14. sijecnja 2016., u Dablinu, govorile su predstavnice organizacija ukljucenih u projekt te istaknute strucnjakinje i strucnjaci: dr. Ezohe Aghatize, direktorica programa suzbijanja trgovanja ljudima u organizaciji Equality Now, dobitnica nagrade ‘Hero in the Fight Against Modern Day Slavery‘ i UN strucnjakinja o suzbijanju trgovanja ljudima, nezavisni povjerenik za suzbijanje ropstva, Kevin Hyland, Velika Britanija, Parosha Chandran, odvjetnica iz podru?ja ljudskih prava i dobitnica nagrade za 2015. godinu ‘Trafficking in Persons Hero‘, odvjetnica Katie Mannion, prof. Siobhan Mullally, clanica i prva podpredsjednica GRETA-e, tijela Vijeca Evrope za monitoring provedbe Konvencije o suzbijanju trgovanja ljudima.
Na konferenciji je predstavljena i novoobjavljena brosura za trening o zastiti i podrsci zrtava trgovanja ljudima. Brosura je rezultat dvogodisnjeg zajedni?kog rada Imigrantskog vijeca Irske i partnerskih organizacija: Agencija za pravni servis, Glazgov; Savjetovanje o individualnim pravima u Evropi - AIRE Centar, London; Bugarska fondacija za rodna istrazivanja, Sofija; Centar za zene zrtve rata-ROSA, Zagreb; Klaipeda društveni i psiholoski servisni centar, Litva, te MONIKA, Multikulturalno zensko udruzenje, Helsinki.
Na sljedecem linku mo�ete preuzeti Brosuru http://www.earlylegalintervention.eu/wp-content/uploads/2014/07/ELI-Toolkit.pdf.
Dvogodisnji projekt „Ostvarimo prava! Rana pravna intervencija za zrtve trgovanja ljudima" financiran je iz fondova Evropske komisije.

› arhiva novosti