Novosti

Necemo natrag u ilegalan pobacaj

29.12.2015. Clanice Centra za zene zrtve rata - ROSA u suradnji s Zenskom mrezom Hrvatske sudjelovale su u utorak 29.12.2015. u prosvjedu Necemo natrag u ilegalan pobacaj! organiziran ispred Ustavnog suda.
Ova akcija je organizirana jer je Zenska mreza Hrvatske posredstvom medija dobila informaciju da je Ustavni sud spreman za raspravu po prijedlogu za ocjenu ustavnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlucivanja o radjanju djece iz 1978. godine, kojega je jos 1991. godine podnio Hrvatski pokret za zivot i obitelj.

Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu je propisano da se postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom povodom prijedloga smatra pokrenutim na dan donosenja rjesenja o pokretanju postupka (cl.44.st.2.). Istim je zakonom propisano da ce Ustavni sud zapoceti postupak povodom prijedloga najkasnije u roku od godine dana od podnosenja prijedloga (cl.40.st.2.). Ustavom Republike Hrvatske, kao najvisim normativnim aktom, je propisano da je svatko duzan drzati se Ustava i prava i postivati pravni poredak Republike Hrvatske (cl.5.).

Neovisno o toj ustavnoj obvezi koja bi trebala vrijediti za sve, Ustavni sud nakon punih 24 godine zakasnjenja odlucuje da ce, makar i u nepotpunom sastavu, medju kojima su i dvoje sudaca kojima upravo istjece mandat (op.a. 08.01.2016.), raspravljati i odlucivati o pokretanju postupka suglasnosti zakona (donesenog 1978. godine) s Ustavom RH. Navedenim zakonom zenama se osigurava pravo da odlucuju o svojem tijelu i radjanju djece!

U svojim iskazima clanice Zenske mreze Hrvatske iznijele su nadu da ce Ustavni sud pri odlucivanju o prijedloga za ocjenu suglasnosti navedenog Zakona s Ustavom voditi racuna da je isti uskladjen s odredbama UN Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije zena. Takodjer se nadamo da ce Ustavni sud prilikom odlucivanja uzeti u obzir Rezoluciju Vijeca Evrope 1464: Zene i religije u Evropi i da nece dozvoliti da motivi i zahtjevi za zabranu prava na pobacaj koji dolaze iz redova katolicke crkve imaju utjecaja na pravni poredak RH, jer bi time dosli u sukob kako sa sekularnim uredjenjem drzave (cl.41. Ustava RH) tako i sa medjunarodnim ugovorima koji su dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj su snazi iznad zakona (cl.141. Ustava RH) sto UN Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije zena jest. Takav upliv bi za posljedicu imao tesko krsenje punog ostvarivanja zenskih ljudskih prava.

Ustavni sud ce se, vjerujemo, ravnati i prema preporukama Odbora UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije zena kojom se izrazava zabrinutost zbog utjecaja religije na sekularani karakter drzave i njezine zakone.

Zenska mreza Hrvatske posebno naglasava dio iz preporuka Odbora UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije zena iz Zakljucnih primjedbe o Cetvrtom i petom periodicnom izvjescu za Hrvatsku:

Ustavni i zakonodavni okvir

8. Odbor primjecuje da je u Ustav drzave stranke ugradjeno pravo na ravnopravnost spolova i nediskriminaciju te da je drzava stranka uredjena kao sekularna drzava. Odbor je takodjer svjestan raznih Ugovora koje je drzava stanka potpisala sa Svetom Stolicom. Odbor bi zelio osigurati prvenstvo prava Konvencije kako bi se sprijecilo nazadovanje u podrucjima kao sto su: pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju, ukljucujuci pristup sigurnom pobacaju i kontracepcijskim sredstvima; spolni odgoj primjeren dobi; te davanje prvenstva obitelji a ne zenama kao nositeljicama prava pojedinca.

9. Odbor poziva drzavu stranku da poduzme mjere, ukljucujuci i zakonodavne, kako bi se osigurala odgovarajuca zastita i time sprijecilo da sociokulturalni stavovi, ukljucujuci i one vjerskog podrijetla, predstavljaju prepreke potpunom ostvarivanju zenskih prava."

Nadalje:

"31. Odbor poziva drzavu stranku da:
(a) Osigura da koristenje prigovora savjesti ne sprijeci neometan pristup zena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobacaju i poslije pobacaja, kao i kontracepcijskim sredstvima;
(b) Osigura opce pokrivanje pobacaja i suvremene kontracepcije iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje;
(c) Osigura dostupnost i pristupacnost suvremenih oblika kontracepcije i reproduktivnih usluga svim zenama, ukljucujuci skupine zena koje su u nepovoljnijem polozaju; te
(d) Omoguci odgovarajuce mjere zastite kako bi osigurala da se medicinski postupci vezani uz porodjaj podvrgnu objektivnoj procjeni nuznosti i da se oni provode u skladu s odgovarajucim standardima skrbi te postujuci autonomnost zene i zahtjeve informiranog pristanka; te da uvede mogucnost porodjaja kod kuce za zene koje zele odabrati takvo okruzenje porodjaja."


Ocekujemo da Ustavni sud nece prihvatiti prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlucivanja o radjanju djece s Ustavom, podnesenog 1991. godine od strane udruge Hrvatski pokret za zivot i obitelj jer je isti u suprotnosti s cl. 3 Ustava kojim je jednakost, ravnopravnost spolova i postivanje ljudskih prava proglaseno najvisim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske i temeljem za tumacenje Ustava.

Zabrinute, zbog sve cescih napada na ljudska prava zena, mi clanice ZMH trazimo da Ustavni sud sagleda posljedice sklapanja ugovora izmedju Svete stolice i Republike Hrvatske, te da izradi posebno izvjestaj, sukladno cl. 129 al. 5. Ustava RH o ovom pitanju tj. o nacelnom pitanju sukladnosti tih ugovora s Ustavom RH.

› arhiva novosti