Novosti

Svjetski dan protiv trgovanja ljudima

30.07.2020. OSCE-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Ujedinjeni narodi za ravnopravnost spolova i osnazivanje zena (UN Women) pokrenuli zajednicki izvjestaj koje ukljucuje preporuke o politici „Bavljenje trendovima u trgovanju ljudima i Posljedice pandemije COVID-19 ".
Pandemija COVID-19 sirom svijeta stvorila je nove rizike i izazove zrtvama i zrtvama trgovanja ljudima. Takodjer je pogorsalo ranjivost rizicnih skupina, posebno zena i djece, u odnosu na trgovanje ljudima. Zajednicka publikacija, koja se bavi novonastalim trendovima trgovanja ljudima i posljedicama pandemije Covid-19, ima za cilj pruziti zakonodavcima, organizacijama civilnog drustva i privatnom sektoru efikasne smjernice za sprjecavanje i borbu protiv trgovanja ljudima. Nadalje, izvjestaj promovira pristup koji uzima u obzir ljudska prava, spolnu pripadnost i starosnu dob, stavljanje polozaja zrtava u srediste interesa sada i nakon pandemije, te traumatiziranost zrtava.
Izvjestaj se temelji na podacima prikupljenim globalnim istrazivanjem osoba koje su prezivjele trgovanje ljudima i organizacija koje direktno rade s prezivjelima iz preko 100 zemalja, kao i uz savjetovanje sa skupinom strucnjaka i strucnjakinja: Kevin Hyland, bivsi prvi povjerenik za borbu protiv ropstva u Velikoj Britaniji i clan Vijeca Evropa GRETA (Irska); Dalia Leinarte, predsjednica CEDAW Odbora za opce preporuke u odnosu na trgovanje zenama i djevojcicama u kontekstu globalnih migracija; Kongresmen Christopher H. Smith, specijalni predstavnik PS OESS-a za pitanja trgovanja ljudima; Veleposlanik Per-Anders Sunesson, svedski veleposlanik za borbu protiv trgovanja ljudima; i Shandra Woworuntu, osnivacica i potpredsjednica organizacije Mentari i jedna od liderica medju prezivjelima.
Izvjestaj analizira rastuce trendove i posljedice trgovanja ljudima COVID-19. U svojoj srzi, publikacija nudi konkretne politicke preporuke za rjesavanje ovih trendova i kratkorocnih i dugorocnih utjecaja na nacin koji je u skladu s medjunarodnim standardima i obvezama OESS-a i ciljevima UN-a za odrzivi razvoj. Zajednicki izvjestaj bit ce dostupan i na francuskom, ruskom i spanjolskom u naredna dva tjedna.

› arhiva novosti