Novosti

HINA 26.06.2020.: Evropski sud dodijelio odstetu: Hrvatska zakazala u istrazi slucaja trgovine ljudima

27.06.2020.

Veliko vijece suda u Strasbourgu utvrdilo je da su propusti u provodjenje istrage doveli do postupovne povrede prava na zabranu ropstva koje jamci Konvencija o zastiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Podnositeljica zahtjeva podnijela je kaznenu prijavu protiv muskarca inicijala T.M. tvrdeci da ju je tokom 2011. prisiljavao na prostituciju. Domaci sud ga je zbog nedostatka dokaza pravomocno oslobodio krivnje da je pocinio kvalificirani oblik kaznenog djela podvodjenja.
Sudsko vijece je presudom od 19. srpnja 2018. utvrdilo da je konvencijska zabrana ropstva primjenjiva na ovaj slucaj te da je doslo do povrede proceduralne obveze drzave u provodjenju istrage i kaznenog postupka.
"Drzava je na navedenu presudu podnijela zahtjev za preispitivanjem presude pred Velikim vijecem (referral request) koji je prihvacen", izvijestio je Ured hrvatske predstavnice pred sudom u Strasbourgu.
Ističu da je postojanje trgovine ljudima i/ili prisilne prostitucije cinjenicno pitanje koje se ispituje u svjetlu svih relevantnih okolnosti slucaja.
Nacela koja se odnose na pozitivne obveze drzava u vezi s trgovinom ljudima primjenjiva su na prisilnu prostituciju pa je sud ispitivao je li drzava u skladu sa svojim pozitivnim obvezama istrazivala predmet podnositeljice kao potencijalnu trgovinu ljudima.
Sud je utvrdio da je pocetna policijska istraga pretragom prostora i vozila T.M. dovela do pronalaska odredjenih dokaza te da je podnositeljica iznijela navode koji se odnose na sastavne elemente trgovine ljudima.
"Slijedom navedenog, domaca tijela nisu provela ucinkovitu istragu"
Premda su domaca tijela odmah reagirala na navode podnositeljice, nisu slijedila neke ocite tragove koji su mogli razjasniti okolnosti slucaja i utvrditi pravu prirodu odnosa i uporabu sredstava prisile prema podnositeljici, smatra sud.
Isticu da hrvatska tijela nisu poduzela dostatne istrazne radnje kao što su identifikacija i ispitivanje susjeda, vlasnika stana u kojem su T.M. i zrtva zivjeli, njene majke, kao ni ostalih osoba koje su mogle pruziti detaljnije informacije o njihovom odnosu, nego su se u velikoj mjeri oslonili na izjavu podnositeljice, bez dodatnih dokaza.
Sud je utvrdio da je zbog visestrukih nedostataka u domacoj istrazi bilo otezano utvrdjivanje prave prirode odnosa izmedju podnositeljice i navodnog podvoditelja.
Slijedom navedenog, domaca tijela nisu provela ucinkovitu istragu navoda podnositeljice unatoc postojanju dokaza da je bila izlozena postupanju protivnom Konvenciji, izvijestio je Ured.

› arhiva novosti