Novosti

Izjava Zenske mreze Hrvatske povodom odrzane konferencije: Sudjelovanje zena na trzistu rada - drustvena dobit

31.01.2020.

U Zagrebu je 30. i 31. sijecnja 2020. odrzana prva u nizu konferencija na visokom nivou u sklopu predsjedanja Hrvatske Evropskom unijom posvecena temi ravnopravnosti spolova. Pozdravljamo izbor teme i zakljucke konferencije koji pozivaju na primjenu nacela ravnopravnosti u svim javnim politikama. Posebno pozdravljamo pozivanje na sveobuhvatnu primjenu Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije zena (CEDAW), Konvencije Vijeca Evrope o sprjecavanju i borbi protiv nasilja nad zenama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) te hitnu ratifikaciju Konvencije br. 190 o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada Medjunarodne organizacije rada (ILO Konvencija).

Premda se radi o izuzetno vaznoj temi koju je kao takvu prepoznala i EU, te je konferencija odrzana na visokoj razini, dan joj je puno manji politicki znacaj od strane Vlade RH u odnosu na konferencije drugih drzava koje su predsjedale EU. Izostalo je prisustvo politickog vrha, a manjkavost organizacijske strukture ocitovala se na nacin da je odabrano tehnoloski neadekvatno mjesto koje pritom ne uvazava potrebe osoba s invaliditetom, te je u potpunosti izostala suradnja, kako u pripremi tako i u sudjelovanju organizacija civilnog drustva. U realizaciji i pripremi konferencije nije sudjelovala niti jedna organizacija koja se bavi zenskim pravima, bilo iz Hrvatske, drugih drzava ili  medjunarodnih zenskih organizacija i mreza. Predstavnice Evropskog zenskog lobija, najvece evropske mreze zenskih organizacija nisu imale priliku govoriti pojedinacno ili na jednom od panela.  Zbog toga je izostala perspektiva zena na trzistu rada kroz iskustva iz evropske i nacionalne prakse i neposrednog rada sa zenama.

Pozivamo Vladu RH da poruke ove konferencije ozbiljno shvati i ugradi u svoje javne politike i strategije. Posebno naglasavamo da dugotrajna briga za starije i nemocne je odgovornost prije svega drzave, a inace teret u vecini nose zene koje nakon brige za djecu, preuzimaju brigu  za starije i nemocne clanove/ice obitelji.

Predsjedavanje Hrvatske Evropskom unijom potrebno je uskladiti s njezinim temeljnim vrijednostima kao sto je ravnopravnost spolova. Prvi korak je usvajanje nove Nacionalne politike ravnopravnost spolova koja kasni vec pet godina. 

U ozujku 2020. izlazi prijedlog Strategije ravnopravnosti spolova EU te ocekujemo od  Vlade da je aktivno podrzi s obzirom na cinjenicu predsjedavanja EU. Nadalje, potrebno je ratificirati Konvenciju Medjunarodne organizacije rada o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada.

Na kraju, jos jednom naglasavamo vaznost osiguravanja uvjeta za potpunu provedbu Istanbulske konvencije  u suradnji sa zenskim organizacijama, prije svega kroz osiguranje financijskih sredstava  za  neometani  i neovisan rad sklonista i savjetovalista.

› arhiva novosti