Novosti

Izjava za javnost povodom izmjena Kaznenog zakona

12.09.2019. Zagreb, 12. rujna 2019.

IZJAVA ZA JAVNOST POVODOM IZMJENE KAZNENOG ZAKONA

Pozdravljamo i pohvaljujemo odluku Radne skupine Ministarstva pravosudja za izmjenu Kaznenog zakona koja je 11.09.2019. godine prezentirala izmjene Kaznenog zakona kojim je najavila ukidanje djela "spolni odnos bez pristanka" i povecanje kazne za silovatelje. Ovo je rezultat dugogodisnje borbe feminiskinja u Hrvatskoj da se silovanje odgovarajuce sankcionira zakonom kroz definiciju, visinu kazne i provodjenje zakonskih odredbi.
Autonomna zenska kuca Zagreb i Centar za zene zrtve rata - ROSA od 2013. zagovaraju izmjene Kaznenog zakona u podrucju zastite zena od nasilja. 23.04.2015. Centar ROSA uputio je Ministartsvu pravosudja zahtjev za izmjene Kaznenog zakona u kojem smo trazile da se Clanak 153. Spolni odnosaj bez pristanka ukine, a da se kazneno djelo silovanja preoblikuje tako da osnovni oblik pocinjenja bude spolni odnosaj bez pristanka. Istovjetan prijedlog ponovno je upućen i Radnoj skupini za izmjene Kaznenog zakona 1.07.2019. godine. Ovim zahtjevom referirale smo se na izjmjene Kaznenog zakona kojim je uvedeno kazneno djelo Spolni odnosaj bez pristanka, a sama kazna za silovanje je ublazena te je s od 3-10 godina, smanjena na 1-10 godina.
Centar ROSA napravio je 2014. godine analizu uskladjenosti zakonodavstva RH sa Konvencijom Vijeca Evrope o sprjecavanju i borbi protiv nasilja nad zenama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija). Analiza je pokazala da Kazneni zakon nije uskladjen s Clanak 36. Konvencije koji propisuje potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi se osigurale inkriminacije seksualnog nasilja ukljucujuci silovanje.
Kazneni zakon iz 2011. koji je stupio na snagu 01.01.2013. godine imao je za cilj inkriminirati novu koncepciju silovanja kod koje se više ne trazi uporaba sile ili prijetnje pocinitelja, već je bice ovog kaznenog djela ispunjeno svakim nedobrovoljnim spolnim odnosom ili s njim izjednačenom spolnom radnjom. To medjutim nije ucinjeno vec je seksualno nasilje bez pristanka inkriminirano kroz novo kazneno djelo spolnog odnosaja bez pristanka iz cl. 152 KZ. Medjutim, zakonski opis ovog djela kao i njegova primjena, u praksi je imala kontraučinak: ublazila je kazneni progon i kaznene sankcije prema pociniteljima kaznenih djela seksualnog nasilja u odnosu na prijasnji zakon.
Autonomna zenska kuca Zagreb dulje vremensko razdoblje neposredno pomaze zenama zrtvama nasilja i njihovoj djeci te se zalaze za snaznu kaznenopravnu reformu koja podrazumijeva prestanak prekrsajnog procesuiranja partnerskog i drugog nasilja u obitelji, te kazneno procesuiranje nasilja s ciljem jasnog i snaznog odgovora drzave koji pokazuje nultu stopu tolerancije na rodno uvjetovano nasilje.
Tijekom 2014. godine AZKZ svojim zalaganjem i aktivnostima dovela je do ponovnog vracanja kaznenog djela nasilnickog ponasanja u obitelji u Kazneni zakon, te se nastavila zalagati za strozje kaznjavnje pocinitelja i prestanak banaliziranja rodno uvjetovanog nasilja kroz niske prekrsajne kazne koje se mahom izricu pociniteljima nasilja.
S obzirom da su patrijarhalni obrasci ponasanja snazno utkani u postojecu praksu kroz djelovanja razlicitih strucnjaka koji dolaze u kontakt sa zrtvama i pociniteljima nasilja, stvarne dobre promjene je moguce postici ne samo poboljsanjima pravnog okvira, nego i snaznijom reformom koja ukljucuje promjenu edukatora, promjenu atmosfere u drustvu i kontinuiranu medjuresornu suradnju s ciljem stvaranja dobrih praksi.
Unatoc ovim znacajnim i kvalitetnim promjenama pred nama je dugi put u procesu zagovaranja sveobuhvatne kvalitetne reforme pravosudja i svih zakona koji stite zene od razlicitih oblika nasilja. Kroz nase samostalno djelovanje ali i djelovanje Zenske mreze Hrvatske redovito cemo pratiti implementaciju zakona i zagovarati njihovo poboljsanje s ciljem potpune zastite zena od različitih oblika nasilja.
___________________________________
Nela Pamukovic, Centar za zene zrtve rata - ROSA
Neva Tölle, Autonomna zenska kuca Zagreb

› arhiva novosti