Novosti

Zakon o pobacaju

27.03.2018.
Zenska mreza Hrvatske Platforma za zenska reproduktivna prava
Kralja Drzislava 2, Zagreb
Zagreb, 26. ozujak 2018.

Izjava povodom najave Ministra Kujundzica o ukljucivanju Katolicke crkve u pripremu novog Zakona o pobacaju

Zenska mreza Hrvatske uputila je prije dva tjedna dopis Ministarstvu zdravstva s upitom u kojoj je fazi donošenje nacrta prijedloga novog zakon o pobacaju, te je li imenovana radna skupina i jesu li i na koji nacin u proces pripreme ukljucene zenske organizacije. Odgovor nismo dobile do danas.
Ministar zdravstva Milan Kujundzic najavio je danas, gostujuci na N1 televiziji okupljanje strucnjaka za rad na novom, kako je rekao, restriktivnijem zakonu koji ima za cilj smanjenje broja pobacaja. Pri tom je kao one koji ce biti ukljuceni u pripremu Zakona posebno istaknuo Katolicku crkvu.
Podsjecamo Ministra, Vladu i hrvatsku javnost da je ova najava upravo suprotna aktualnim preporukama UN Odbora za pracenje provedbe UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije zena (CEDAW) u kojoj jasno stoji da drzava mora poduzeti mjere, ukljucujuci i one zakonodavne kako bi sprijecila nazadovanje u podrucju pristupa zena spolnom i reproduktivnom zdravlju, pristupa slobodnom pobacaju i kontracepcijskim sredstvima kao i spolnom odgoju. Isto tako, drzava je obvezna prema Konvenciji sprijeciti da sociokulturni stavovi, ukljucujuci i one vjerskog podrijetla budu prepreka potpunom ostvarivanju prava zena.
Radna skupina za izradu nacrta prijedloga zakona treba biti sastavljena od strucnjakinja i strucnjaka iz tog podrucja te iz podrucja zaštite ljudskih prava zena. Naglašavamo kako u radnoj skupini ne smije biti mjesta za instituciju koja ne samo da nema strucnosti, vec se i otvoreno zalaze protiv prava na pobacaj. Ova najava nedvojbeno ukazuje na krivi smjer i opasnost od smanjenja postojecih reproduktivnih prava.
Ministar Kujundzica je takodjer naveo da je cilj rasprave „da se zaštiti majka i da se ponude modeli zaštite da se ne odluci na pobacaj". Podsjecamo Ministra da je to samostalna i slobodna odluka zene i da nitko, pa ni obitelj ni crkva ne smiju u tome biti iznad zene i njezine slobode i prava. Pitanje pobacaja nije pitanje svjetonazora, vec je to pravo zene na adekvatnu zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja!

Zenska mreza Hrvatske i
Platforma za zenska reproduktivna prava

› arhiva novosti