Novosti

Konferencija

02.12.2017.

Konferencija se u trajanju od 29.11. do 1.12. 2017. odrzala u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Na konferenciji je sudjelovalo ukupno 146 osoba iz Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Velike Britanije i Bosne i Hercegovine. Preko 30 strucnjaka i strucnjakinje iz podrucja suzbijanja razlicitih oblika rodno utemeljenog nasilja imalo je izlaganja na konferenciji. Veliki interes je izazvalo izlaganje Posebne izvjestiteljice Ujedinjenih naroda o nasilju nad zenama, njegovim uzrocima i posljedicama Dubravke Šimonovic koja je govorila o vaznosti ratifikacije Konvencije Vijeca Europe o sprjecavanju i borbi protiv nasilja nad zenama i nasilja u obitelji. Prvi dan konferencije završio je iznimno dinamicnim okruglim stolom pod nazivom „Prezivjeti nasilje u obitelji - perspektiva zrtve/prezivjele" na kojem su sudjelovali sztrucnjaci i strucnjakinje iz Slovenije i Hrvatske: Anita Lauri Korajlija s Odsjeka za psihologiju Filozovskog fakulteta u Zagrebu, Neva Tolle aktivsitkinja Autonomne zenske kuce Zagreb, odvjetnica Sanja Bezbradca Jelavic, Dobravka Horvatic iz Centra za socijalnu skrb Novo Mesto i Alojz Sladic iz Ravnateljstva policije Slovenije.
Drugi dan su izlaganjem otvorile Maja Munivrana Vajda s Pravnog fakulteta u Zagrebu i Špela Veselic iz Društva SOS Ljubljana na te temu Konvencija VE o borbi protiv nasilja nad zenama i nasilja u obitelji - Istambulska konvencija: kako je koristiti u praksi? Nakon izlaganja i raprave uslijedilo je izlaganje Brune Proface na temu Na koji nacin raditi s traumatiziranom djecom. U nastavku su partnerske organizacije u projektu prezentirale elemente projekta, njegovu provedbu i rezultate. U popodnevnom dijelu uslijedilo je pet radionica a sudionici i sudionice konferencije imali su unaprijed mogucnost na kojoj radionici ce sudjelovati. Tako su istovremeno odrzane radionice an teme nasilja nad starijim osobama, djecom, seskualnim nasiljem u ratu, nasilje I azil te temu koja se odnosi na prakticnu primjenu Istanbulske konvencije.
Nakon radionica uslijedio je okrugli stol Medjunarodni primjeri dobre prakse u suzbijanju rodno utemeljenog nasilja i obiteljskog nasilja na kojem su sudjelovale Valentina Andrašek iz Autonomne zenske kuze Zagreb, Nikica Hamer Vidmar iz Ministarstva pravosudja RH, Ralitsa Peykova iz AIRE Centra iz Velike Britanije, Deana Dimova i Elene Krusteva iz Dinamika centra iz Bugarske te Helena Bezjak Burjak iz Centra za socijalnu skrb Zalec iz Slovenije. Završno izlaganje drugog dana imala je Vita Poštuvan pod nazivom Naciniucinkovitog tretiranja depresije i reduciranja rizika samoubojstva u slucajevima interpersonalnog nasilja i zlostavljanja djece.
Treci dan je zapoceo okruglim stolom „Ustanovljavanje novih saveza i suradnje - snaga za promjene" na kojem su sudjelovale/i predstavnici institucija i organizacija civilnog društva iz Slovenije i Hrvatske Simona Topolinjak iz Odjela uza zdravlje i socijalnu zaštitu grada Ljubljane, Maja Hercog predstavnica Studentske organizacije iz Ljubljane i društva Nevidno lepilo, Nataša Demšar Pecak savjetnica u Ministarstvu za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogucnosti, Ana Šenicnjak iz Udruge za podršku zrtvama i svjedocima Hrvatska, Ivan Makovac iz Status M te Maida Pamukovic iz Ministarstva pravosudja RH.
Markella Papadoulli odrzala je prezentaciju Trgovanje ljudima - kako tretirati skriveni zlocin u današnjem modernom društvu. Sudac Višeg suda u Ljubljani Matej Cujovic odrzao je izlaganje na temu Sudske procedure prilagodjene potrebama zrtava nasilja u obitelji - stvarnost ili samo zelja?
Zajednicko izlaganje odrzali su Gašper Mlakar i Iztok Koren iz Udrzenja za nenasilnu komunikaciju iz Slovenije i Petar Hokman iz Status M, Hrvatska pod nazivom Djelovanje muškaraca za postizanje ravnopravnosti spolova i prevenciju nasilja. Posljednje u nizu izlaganja na konferenciji imala je Gordana Buljan Flander na temu: Što svi/sve trebaju znati kako bi se osigurala odgovarajuca pomoc i podrška osobama koje su prezivjele nasilje u obitelji i seksualno zlostavljanje?
U tri dana konferencije obradjene su teme razlicitih oblika nasilja: nasilje nad djecom, nasilje nad starijim osobama, trgovanje ljudima, nasilje nad zenama u obitelji, ratno nasilje ukljucujuci silovanje, te nasilje i azil. Veliki naglasak stavljen je na vaznost ratifikacije Istambulske konvencije u Hrvatskoj što bi doprinijelo uspostavi kvalitetnijeg sustava borbe protiv nasilja nad zenama. Na konferenciji su strucnjakinje i strucnjaci iznosili svoja iskustva u radu, probleme s kojim se susrecu ali i razmijenjivali/e dobre prakse. Ovom konferencijom još jednom smo poslale jasnu poruku kako rodno utemeljeno nasilje nad zenama kao ni drugi oblici nasilja predstavljaju ozbilno kršenje ljudskih prava i da drzave imaju obavezu poštovati medjunarodne i nacionalne obaveze za zaštitu zena koje su prezivjele nasilje, daljnje raditi na suzbijanju nasilja i razvijanju društva koje ne tolerira nasilje.

 

 Konferencija je organizirana u sklopu Projekt FIRST koji se finacira sredstvima iz Programa o pravima, jednakosti i gradjanstvu Europske unije, Ureda Vlade RH za udruge, Grada Zagreba i Zagrebacke zupanija. Projekt provodimo u partnerstvu s organizacijama iz Slovenije: ISA institut (nositelji projekta), SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja u obitelji, Udruga centara za socijalni rad Slovenije i B2 d.o.o.; Velike Britanije - AIRE centar iz Londona te Bugarske: Dinamika Centar iz mjesta Ruse.

› arhiva novosti