Novosti

Znanstvena zajednica se jos jednom suprotstavila crkvenom nauku na Sveucilistu

03.11.2017. Povodom clanka objavljenog u Glasu Koncila br. 43/2017., od 26. listopada 2017., aktivistkinje zenskih grupa smatraju nedopustivim da prof.dr.sc. Valerije Vrcek s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i clan Etickog savjeta Sveucilista u Zagrebu, koristi Glas Koncila za napad na svoje kolege i kolegice koji su uspjeli zaštititi neovisnost Sveucilišta od crkvenog nauka. Naime, profesori/ice Fakulteta uspjeli su se usprotiviti skandaloznom prijedlogu Uprave Fakulteta da priznatu nastavnicu farmaceutske etike prof. dr.sc. Jadranku Vukovic-Rodriguez, mag.pharm. iz obaveznog kolegija Farmaceutska etika i deontologija na V. godini studija farmacije, na jednu ili dvije akademske godine zamijeni svecenik, donedavni dekan i sadasnji v.d. procelnik Katedre moralne teologije s Katolicko-bogoslovnog fakulteta, prof.dr.sc. Tonci Matulic, koji uz ostalo predaje Bioetiku, spolni i zenidbeni moral, a jedan je od najistaknutijih javnih osporavatelja ženinog prava na pobacaj i kontracepciju.

Vrijedjalacki je od prof.dr.sc. Vrcka javno, putem medija, u vlastitom autorskom clanku, svoje kolegice i kolege nazvati ogranicenima, površnima, infantilnima te zanatski deformiranim laboratorijskim autistima i sasvim prosjecnim gradjanima u javnosti cija je komunikacija s okolinom reducirana na konferencije, publikacije i fakultetska vijeca. Na taj ih nacin etiketira samo zato sto nisu bezpogovorno pristali na uvodjenje crkvenog nauka na Farmaceutsko-biokemijski fakultet zalazuci se za znanstveno, strucno i nepristrano poducavanje buducih farmaceuta/kinja.

Prof.dr.sc. Vrcek zloupotrebljava Glas Koncila samo s jednom svrhom, kako bi mogao javno i neprofesionalno, dapace izrazito uvredljivo i nimalo znanstveno, napadati kolegice i kolege, znanstvenice i znanstvenike koji misle drugacije, a kojima je uspjelo zastititi neovisnost Sveucilista primjerom dobre prakse.

Stoga aktivistkinje napisani clanak smatraju pozivom na javni linc, usmjeren prema drugacije mislecim clanovima/icama znanstvene zajednice.
Autonomna zenska kuca Zagreb
Centar za zene zrtve rata - Rosa
Lezbijska grupa Kontra
Zenska mreza Hrvatske

› arhiva novosti