Novosti

Preporuke Hrvatskoj za suzbijanje trgovanja ljudima

20.07.2017.

Americki State Department objavio je 28. lipnja 2017. Izvjestaj o trgovanju ljudima, tzv. TIP Report 2017. u kojem donosi prikaz stanja u 2016. godini po drzavama.

Preporuke za Nacionalni plan suzbijanja trgovanja ljudima u Repuplici Hrvatskoj za period 2017.-2018.:

1) Energicno istrazivati i procesuirati sumnje na trgovanje ljudima;
2) Kaznjavati pocinioce kaznama koje odgovaraju tezini zlocina, posebno one koji trguju u svrhu radnog iskoristavanja;
3) Trenirati suce/sutkinje kako bi se osiguralo da pri izricanju presuda shvacaju tezinu zlocina, te senzibilizirati suce/sutkinje o sekundarnoj traumi zrtava seksualnog iskoristavanja prilikom svjedocenja;
4) Pojacati napore na identifikaciji zrtava medju ranjivom populacijom, ukljucujuci djecu na ulici, migrante/migrantice, izbjeglice, trazitelje/traziteljice azila i Rome/Romkinje;
5) Osigurati adekvatno financiranje za nevladine organizacije koje pruzaju skloniste i podrsku zrtvama;
6) Finalizirati i usvojiti Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima; u aktivnosti suzbijanja trgovanja ljudima integrirati inspekciju rada;
7) Informirati sve identificirane zrtve o njihovom pravu da traze kompenzaciju i ohrabrivati ih da to i zatraze;
8) Povecati kapacitete granicne policije da kod nelegalnih migranata/migrantkinja provjeravaju indikatore koji mogu upucivati na trgovanje ljudima

› arhiva novosti