Novosti

Radionice za prve tocke kontakta

20.03.2017.

U sklopu projekta FIRST - Izgradnja kapaciteta prvih tocaka kontakta za podrsku zrtvama nasilja u obitelji i drugih oblika rodno utemeljenog nasilja Centar za zene zrtve rata - ROSA provodi aktivnosti usmjerene na izgradnju mreze prvih tocaka kontakta za zrtve rodno utemeljenog nasilja (http://www.firstaction.eu/?lang=hr). Cilj projekta je uspostaviti sigurne tocke za zrtve obiteljskog i drugih oblika rodno utemeljenog nasilja te osigurati široko dostupnu psihosocijalnu i pravnu pomoc i podršku.
Tijekom travnja 2017. Centar ROSA ce organizirati dva ciklusa radionica besplatne edukacije za osobe koje rade na radnim mjestima koja bi mogli biti prve tocke kontakta za zrtve nasilja. Radionice su koncipirane na nacin da osoba koja prodje edukaciju postaje edukator/ica i dalje moze provoditi edukacije u svojoj radnoj okolini i educirati svoje kolege i kolegice. Za tu svrhu osmišljeni su i kreirani prirucnici i materijali za e-ucenje koji ce biti dostupni prvim tockama kontakta. Na edukaciji ce osobe usvojiti znanja o problemu rodno utemeljenog nasilja (obiteljskog nasilja, zrtvama trgovanja ljudima, silovanja i zrtvama drugih oblika rodno utemeljenog nasilja) kao i o mogucnostima i nacinima pomoci zrtvama u kriznim situacijama i drugim situacijama kad nije moguce profesionalno savjetovanje i pomoc. Polaznici edukacije ce takodjer dobiti sve potrebne edukativne materijale i nauciti kako to znanje prenijeti drugim kolegama i kolegicama na svom radnom mjestu. Edukacije ce se provoditi u travnju 2017.


Projekt FIRST se finacira sredstvima iz Programa o pravima, jednakosti i gradjanstvu Europske unije i Ureda Vlade RH za udruge. Projekt provodimo u partnerstvu s organizacijama iz Slovenije: ISA institut (nositelji projekta), SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja u obitelji, Udruga centara za socijalni rad Slovenije i B2 d.o.o.; Velike Britanije - AIRE centar iz Londona te Bugarske: Dinamika Centar iz mjesta Ruse.

› arhiva novosti