Novosti

Održan okrugli stol na temu "Prostitucija i trgovanje ženama – inicijativa za zakonske promjene"

24.05.2007.

IZJAVA ZA JAVNOST

Juèer, 04.04.2007.g. je u hotelu «Palace» održan okrugli stol na temu „Prostitucija i trgovanje ženama – inicijativa za zakonske promjene“, organiziran od strane Centra za žene žrtve rata - ROSA iz Zagreba. Suoèavamo s èinjenicom da je u preko 90% svrha trgovanja ženama seksualno iskorištavanje kroz prostituciju, pa je ovaj okrugli stol okupio 23 predstavnika i predstavnica relevantnih državnih institucija i nevladinih organizacija kako bi zajedno razmotrili postojeæe stanje, te moguænosti zakonskih promjena u korist žena iskorištavanih i zlostavljanih kroz prostituciju.Polazišni stav ženskih organizacija (mreže PETRA i Ženske mreže Hrvatske) jest da se prostitucija u javnosti ne prepoznaje kao oblik nasilja nad ženama te jedan od najizrazitijih oblika neravnopravnosti muškaraca i žena - zakonski su kažnjavane samo žene, dok KUPCI SEKSUALNIH USLUGA koji stvaraju potražnju, prolaze nekažnjeno i ostaju potpuno nevidljivi, pa je hitno potrebno osigurati promjene zakona, na naèin da se ukine prekršajno kažnjavanje žena u prostituciji (èl.12. Zakona o prekršajima javnog reda i mira) i uvede kaznena odgovornost za kupovanje seksualnih usluga. Sve sudionice i sudionici okruglog stola su se nakon rasprave složili kako je zbog opasnosti da se s ukidanjem kažnjavanja žena u prostituciji krene prema legalizaciji seks industrije potrebno istodobno s dekriminalizacijom žena iæi i s kriminalizacijom kupaca seksualnih usluga. Takoðer su se svi složili da prostitucija nikako ne smije biti smatrana zanimanjem. Okrugli stol je organiziran u okviru projekta Mobiliziranje zajednice u suzbijanju trgovanja ljudima, koji u Hrvatskoj provodi CARE International u suradnji s Mrežom PETRA (mreža nevladinih organizacija za Prevenciju i Eliminaciju TRgovanjA ženama i djecom). Projekt je finacijski podržalo Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

POPIS SUDIONICA I SUDIONIKA OKRUGLOG STOLA „PROSTITUCIJA I TRGOVANJE ŽENAMA“

1. Luka Maðeriæ, Ured Vlade RH za ljudska prava 2. Gordana Sobol, Hrvatski Sabor, Odbor za ravnopravnost spolova, 3. Gordana Lukaè Koritnik, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 4. Carmen Prior, EU-CARDS Projekt, Ludwig Boltzmann Institut za ljudska prava, 5. Josipa Gašpariæ, EU-CARDS Projekt, Ludwig Boltzmann Institut za ljudska prava, 6. Dubravka Šimonoviæ, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija; 7. Jadranka Pamiæ, Prekršajni sud Zagreb, 8. Branka Žigante Živkoviæ, Visoki prekršajni sud RH, 9. Lana Peto Kujundžiæ, Županijski sud u Zagrebu, 10. Boris Novak, PUZ, Odjel organiziranog kriminala,11. Morana Palikoviæ Gruden, HNS i Gradska skupština Grada Zagreba, 12. Irma Kovèo Vukadin, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet,13. Snježana Vasiljeviæ, Pravni fakultet u Zagrebu, 14. Slavica Kušiæ, Poduzetnièki centar Rosa, 15. Nela Pamukoviæ, Centar za žene žrtve rata- Rosa, 16. Adriana Bego, Centar za žene žrtve rata- Rosa, 17. Ðurðica Kolarec, Centar za žene žrtve rata- Rosa 18. Zvjezdana Batkoviæ, CARE International19. Kristijan Grðan, Iskorak- centar za prava seksualnih i rodnih manjina, 20. Mirjana Bilopavloviæ, Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ 21. Sanja Juras, Lezbijska grupa Kontra, 22. Sandra Prlenda, Centar za ženske studije, 23. Suzana Kuloviæ, Centar za mentalno zdravlje i ljudska prava 

› arhiva novosti