Novosti

Osnazivanje suradnje u pitanjima seksualnog nasilja u ratnim sukobima nacionalna i medjunarodna perspektiva

13.02.2024. Danas je odrzan okrugli stol „Osnazivanje suradnje u pitanjima seksualnog nasilja u ratnim sukobima - nacionalna i medjunarodna perspektiva" u organizaciji Centra za zene zrtve rata - ROSA uz podrsku Britanskog veleposlanstva.
Medju brojnim zakljuccima istaknuto je da je hitno potrebna evaluacija 8,5-godisnje primjene Zakona o pravima zrtava seksualnog nasilja u ratu, kao i izmjene kaznenih propisa.
Od donosenja Zakona u lipnju 2015. do 02.02.2024. godine ukupno je podneseno 305 zahtjeva (227 zena i 78 muskaraca). Odbijeno je oko 30% zahtjeva tako da je status zrtve seksualnog nasilja u ratu ostvarilo do sada 216 osoba od cega 166 zena i 50 muskaraca.
Predstavnice civilnog drustva izrazile su zabrinutost da je broj negativnih rjesenja neopravdano visok, posebno uzevsi u obzir 6 takvih rjesenja ciju je analizu iznijela odvjetnica Centra za zene zrtve rata - ROSA Sanja Bezbradica Jelavic.
Uz brojne predstavnice pet nadleznih ministarstava, Drzavnog odvjetnistva, organizacija civilnog drustva te strucnjakinja iz akademske zajednice, uvodno su govorili potpredsjednica Vlade RH za drustvene djelatnosti i ljudska prava Anja Simpraga, veleposlanik Velike Britanije u Hrvatskoj Simon Thomas te predstavnica Centra za zene zrtve rata - ROSA Nela Pamukovic. Okrugli stol moderirala je prof. dr. sc. Zlata DJurdjevic.
Takodjer se govorilo o obavezama RH u okviru globalne Inicijative za sprjecavanje seksualnog nasilja u sukobu - PSVI (The Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative), obavezama vezanim uz relevantne UN rezolucije, evropsko antidiskriminacijsko zakonodavstvo te prijenosu iskustava drzavama u ratnim i drugim sukobima, kao sto su to Ukrajina, Sirija, Mianmar, Libija i brojne druge.
Lista govornica i govornika:
Nacionalna perspektiva
• dr. sc. Spiro Janovic, drzavni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja
• Tatjana Katkic Stanic, ravnateljica Zavoda za socijalni rad, u ime Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
• Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Sluzbe za podrsku zrtvama i svjedocima u Ministarstvu pravosudja i uprave
• mag. med. techn. Snjezana Krpeta, posebna savjetnica ministra zdravstva za djelatnost sestrinstva
• Miroslav Dasovic, zamjenik zupanijskog drzavnog odvjetnika u Zupanijskom drzavnom odvjetnistvu u Osijeku
• Sanja Bezbradica Jelavic, odvjetnica Centra za zene zrtve rata - ROSA
• izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija, Filozofski fakultet Sveucilista u Zagrebu, psihologinja Centra za zene zrtve rata - ROSA
Medjunarodna perspektiva
• Romana Kuzmanic Oluic, savjetnica ministra vanjskih i europskih poslova
• prof. dr. sc. Snjezana Vasiljevic, Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, posebna savjetnica potpredsjednice Vlade za drustvene djelatnosti i ljudska prava
• dr. sc. Dubravka Simonovic, predsjednica Hrvatskog drustva za UN, bivsa UN-ova Posebna izvjestiteljica protiv nasilja nad zenama i bivsa ekspertica CEDAW-a

› arhiva novosti